יזמות נדל”ן

חברת צ.פ פורסת את כנפיה ויוזמת
פרויקטים איכותיים בכל רחבי
הארץ.
החברה שמה לה כיעד להיות חלק
מהמאמץ להרחיב את היישוב בארץ
ובונה פרויקטים למגורים ביעדי
מפתח, איזורי פיתוח ובפריפריה.

 

יזמות נדל”ן