שימור מבנים

ניסיונה רב השנים של צ.פ בתחום
השימור בתל אביב הפך אותה לשם
דבר בהיבט המקצועי הנאמנות
הנדרשת למקור, תוך שימת דגש
על הפרטים הכי קטנים ועבודה עם
מומחים בתחום הצר והדורשני של
השימור האדריכלי.

1
2

שימור מבנים